GDPR

Dne 25. 5. 2018 vstupilo v účinnost Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, neboli GDPR).

Společnost OKD, a.s. přijala taková technická a organizační opatření, aby veškeré zpracování osobních údajů  probíhalo v souladu s Nařízením GDPR.

V návaznosti na to společnost OKD, a.s. informuje fyzické osoby o tom, jaké kategorie osobních údajů zpracovává, za jakým účelem a na základě jakého právního důvodu, a dále jak dlouho tyto údaje uchovává.

1. ZAMĚSTNANCI OKD - zde se dozvíte, jaké informace o vás zaměstnavatel zpracovává (kategorie osobních údajů, za jakým účelem, na základě jakého právního důvodu a  jak dlouho tyto údaje uchovává)...

2. JINÉ FYZICKÉ OSOBY -  informace pro jiné osoby (např. ty, které jednají jako zástupci právnických osob-smluvních partnerů ve věcech uzavírání a plnění smluv; fyzické osoby-podnikatelé, s nimiž OKD, a.s. uzavírá smlouvy; občané, s nimiž OKD, a.s. jedná ve věci náhrady důlní škody a případně v této věci uzavírá dohody, apod.)... 

Chcete-li zjistit, zda o vás OKD, a.s. zpracovává některé osobní údaje a k jakému účelu, vyplňte a odešlete následující tiskopis na adresu OKD, a.s., Stonava 1077, 735 34 Stonava, k rukám vedoucího Odboru ochrany a kontroly, nebo e-mailem na adresu osobniudaje@okd.cz.

Dovolujeme si vás upozornit, že společnost OKD, a.s. nemá povinnost mít Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní adresy pro zasílání dotazů, žádostí nebo připomínek ve věci ochrany osobních ůdajů:

        OKD, a.s.

        vedoucího Odboru ochrany a kontroly

        Stonava 1077

        735 34 Stonava