OKD DO ROKU 1990

historie1v2.gif

Po celou dvousetletou historii těžby uhlí na Ostravsku tu probíhalo dobrovolně, jindy méně dobrovolně spojování měnších těžebních podniků do větších celků, které lépe odolávaly konkurenci a měly lepší pozici na trhu. Před druhou světovou válkou zde působily už jen čtyři těžební společnosti:

  • Báňská a hutní společnost
  • Vítkovické kamenouhelné doly v Moravské Ostravě
  • Severní dráha Ferdinandova a. s. v Moravské Ostravě
  • Kamenouhelné doly a koksovny Jana Wilczka ve Slezské Ostravě

Prvním vnějším zásahem do tohoto procesu byla druhá světová války, kdy byla těžba a s ní související činnosti zcela podřízeny německému válečnému hospodářství. Po skončení války byla zavedena národní správa. Krátce nato dekret prezidenta republiky č. 100/45 znárodnil všechny doly a některé další průmyslové podniky v celé republice. Na jeho základě byl 7. března 1946 se zpětnou platností od 1. ledna 1946 zřízen národní podnik Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly. Jeho součástí byly i koksovny, úpravny, elektrárny, statky a lesy.

K další změně došlo roku 1953, kdy byl tento podnik se zpětnou platností k 31. prosinci 1951 zrušen a byl zřízen Kombinát OKD, který měl funkci hlavní správy. Řídil činnost nově zřízených podniků od roku 1955 nazývaných trusty.

Ani toto uspořádání nevydrželo dlouho. Bylo zrušeno roku 1957, aby následujícího roku vznikly tzv. výrobně hospodářské jednotky (VHJ). Kombinát OKD nahradilo Sdružení OKD. Dosud samostatné koksovny se staly závody tohoto nového podniku.

Další reorganizace proběhla 1. července 1965. Rozšířením pravomocí došlo i ke změně názvu na Ostravsko-karvinské doly. V čele tohoto trustu podniků stálo oborové ředitelství, jemuž byly podřízeny všechny hospodářské organizace bývalého Sdružení OKD. Následně roku 1977 byla zřízena státní hospodářská organizace OKD, koncern se sídlem v Ostravě. Ta byla zrušena 31. prosince 1988, aby mohl 1. ledna následujícího roku vzniknout státní podnik OKD.

Státní etapu vývoje OKD ukončil 1. ledna 1991 federální ministr hospodářství zrušením státního podniku a zřízením akciové společnosti Ostravsko-karvinské doly ve vlastnictví státu.