HISTORIE SPOLEČNOSTI

Ostravské černé uhlí využívali lidé už v pravěku, organizovaná těžba však má krátší historii trvající přibližně 200 let. Zárodek pozdější společnosti OKD vznikl po druhé světové válce, kdy bylo tehdejších šest těžařských společností postaveno pod národní správu. Podniky v jejich vlastnictví, tedy celkem 32 dolů, 9 koksoven, 10 báňských elektráren, železárny v Třinci a Vítkovicích a několik dalších průmyslových podniků, byly začleněny do národního podniku Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly Ostrava. Ten byl roku 1952 se zpětnou platností zrušen a byl vytvořen Kombinát OKD (později státní podnik OKD).