ODPOVĚDNÁ FIRMA

Koncept společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje zasahuje do všech oblastí činnosti společnosti OKD - firemního prostředí, kvality života lidí v regionu, bezpečnosti a pracovního prostředí zaměstnanců, oblasti životního prostředí či vztahu s orgány státní správy a samosprávy, neziskovým sektorem, obchodními partnery a zákazníky.

Strategie OKD v oblasti společenské odpovědnosti (CSR) je postavena na čtyřech hlavních pilířích, jimiž jsou:

  • Corporate Governance
  • Naši lidé
  • Naše komunita
  • Naše životní prostředí