Cvičný požární poplach

05.10.2023

STONAVA - 5. října v dopoledních hodinách se lokalitou Dolu ČSM-Sever rozléhaly sirény a lidé si mohli všimnout příjezdu jednotek Hasičského záchranného sboru (HZS). Nejednalo se ale o skutečný zásah. V jedné ze správních budov proběhl cvičný požární poplach. Jeho součástí byla také evakuace všech osob z ohroženého prostoru na základě simulace požáru a výjezd jednotek HZS. Všichni evakuovaní se shromáždili před hlavní vrátnicí, kde vedoucí evakuace provedl kontrolu, zda počet evakuovaných zaměstnanců odpovídá počtu zaměstnanců na směně. Při kontrole bylo zjištěno, že dvě osoby zůstaly „uvězněny“ v budově.
Hasiči si ale se situací poradili, pohřešované našli a vyvedli v pořádku z evakuovaného objektu. Po odstranění kouře byl cvičný požární poplach ukončen.