Propojení mezi doly ČSM a Darkov je uzavřeno

27.04.2023

STONAVA, 27. dubna 2023  – Za přísných bezpečnostních opatření uzavřeli 27. dubna v 10.30 v hloubce 1 080 metrů závodní bánští záchranáři OKD v lokalitě

ČSM-Sever větrní spojení dolů ČSM a Darkov. Ve stejnou dobu bylo spojení uzavřeno také na darkovské straně. Propojení, které existovalo od dubna 2004, bylo uzavřeno nasazením poklopů na lutny uzavíracích hrází. Uzavření spojení ČSM – Darkov přinese úsporu nákladů i času na údržbu a usnadní větrání obou dolů.